RAJO – TV Spoznorský odkaz

Celé produktové video pre produktový rad RAJO Probia Nature sme natočili v jednom filmovom štúdiu. Všetky dekorácie, aranžmány a scény, vrátane kuchyne, boli vyrobené na mieru podľa našich potrieb a účelu videa, čo sa odrazilo aj na kvalite finálneho videa. Práca s deťmi bola veľká výzva, ale podarilo sa nám ju zvládnuť bez problémov k spokojnosti všetkých na sete. V spolupráci s klientom a agentúrou Triad sme vytvorili úspešný TV spot, pri tvorbe ktorého sme mali dostatok priestoru na skultúrnenie a zdokonaľovanie projektu, čím sme posunuli produktovú prezentáciu spoločnosti o krok ďalej.

ClientRAJOAgencyTriad AdvertisingServiceTV Spoznorský odkazProductionendriusDirectorSamuel HoffmanDOPRóbert RevákYear2019